DownUp
Bag
Tree

"כל יום הוא בריאה חדשה לגמרי. הפק את מירב התועלת מכל יום חדש."

מירב בדש

הפעלות אירועים, קעקועים ועוד

(אמנות ועבודות יד)

הפעלות אירועים, קעקועים, ציורי פנים, קישוטי שיער, קישוטי ציפורניים ועבודות יצירה. 

איש קשרמירב בדש
איזור פעילותכל הארץ
טלפון0508522369
אימיילmeravmarket@gmail.com

ההרשמה חינם וכוללת פרטים בסיסיים וחיוניים על הדוכן שלכם.

מסלול סילבר:

 1- דוכן וירטואלי מושלם הכולל תמונות של הדוכן ופרטים נרחבים על הדוכן והצרכים הדרושים לכם.


   ההרשמה בעלות סמלית של 5 ש"ח לחודש כולל מע"מ בהחייבות לשנה סה"כ 60 ש"ח.

הצטרף לחבילהאנא המתן...

המסלול לא פעיל

הצטרף לחבילהאנא המתן...